AtelierForton

AtelierForton.

From an early age Laurent (Laurent Forton °1961 atelier at Bruges Flanders Belgium) developed a keen interest in technology, creativity and entrepreneurship.

.

AtelierForton.

Laurent (Laurent Forton °1961 woont in De Haan, atelier te Brugge (Lissewege) in België) ontwikkelt van jongs af aan een uitgesproken interesse voor techniek, creativiteit en ondernemerschap.

Show projects
AtelierForton 72dpi

From an early age Laurent (Laurent Forton °1961 atelier at Bruges Flanders Belgium) developed a keen interest in technology, creativity and entrepreneurship.

After obtaining his engineering degree, he ventured into business with a synthetics processing company where technology and innovation are guiding principles, a daring initiative at the time.

Traveling far and wide to finding high-quality techniques is one of Laurent's passions: experiencing is knowledge, knowledge can be harnessed to develop skills, and meanwhile every contact strengthens our connections. Furthermore, Laurent dares to collaborate without compromising his authenticity. Designer, fabricator, assembler,... Laurent is driven by one thing: innovation. Therefore, self study, experimenting and the manufacturing of sometimes far-fetched ideas is not new to him.

Increasingly the need to be creative manifests itself within Laurent.

This drive is clearly demonstrated in his latest paintings, installations and objects .

Laurent has also been working on the harmony between art and craftsmanship over the past few years through Projects with a big P. Each project is a unique reflection of a goal, with a specific emotional aura or social message in which humor often lurks in the background.

They regularly emphasize women's right to existence in a simple but powerful way.

His oeuvres come across as rather eclectic, always innovative and often unpredictable.

AtelierForton is located near Brugge (Lissewege) in Belgium.

.

.

.

Laurent (Laurent Forton °1961 woont in De Haan, atelier te Brugge (Lissewege) in België) ontwikkelt van jongs af aan een uitgesproken interesse voor techniek, creativiteit en ondernemerschap.

Na zijn universitaire ingenieursstudie stapt hij in de ondernemingswereld met zijn eigen kunststofverwerkend bedrijf, waarbij technologie en innovatie de leiddraden worden. In die tijd een erg gedurfd initiatief.

Tijd noch afstand vormen voor Laurent een probleem om zo kwaliteitsvolle technieken te vinden over de hele wereld: zien is kennis, met kennis start vaardigheid en ondertussen schept elk persoonlijk contact onderling vertrouwen tussen mensen.

Hij durft samenwerkingen aangaan zonder zijn eigen mindset te verliezen.

Ontwerper, designer, fabrikant, uitvoerder … zijn drive is en blijft vernieuwend.

Zelfstudie, experimenteren en ontwikkelen van soms utopische ideeën zijn hem daarbij niet vreemd.

Steeds meer leeft in zijn geest en gedachten de nood om zelf nog creatiever te zijn.

Deze drive komt naar buiten in de schilderijen en installaties die hij momenteel maakt en de objecten die hij vervaardigt.

De synergie tussen kunst en ambacht werkt hij sinds een paar jaar uit in Projecten met grote P.

Elk Project is een unieke reflectie van een beoogd doel, met specifieke emotionele uitstraling of maatschappelijke boodschap waarbij humor dikwijls op de achtergrond schuilt.

Regelmatig benadrukken ze het bestaansrecht van de vrouw op een eenvoudige maar krachtige wijze.

Zijn oeuvres komen eerder eclectisch over, steeds fris vernieuwend, vaak zelfs onvoorspelbaar.

AtelierForton is gelegen te Lissewege in de buurt van Brugge (België).